Terms of service

Điều khoản sử dụng Dịch vụ /Term of Service
Vui lòng đọc kỹ và đồng ý với những điều khoản dưới đây nếu không, bạn có thể đăng xuất khỏi MangLamQuen.com 
- Please read carefully and agree to all of the terms below. Otherwise, you can exit the site MangLamQuen.com
 
 
1) Tuổi của người sử dụng/Users’age
 
 Bạn phải hơn 18 tuổi mới được đăng ký và sử dụng MangLamQuen.com
 You must be over 18 years of age to register and use this service.
 
 2) Hồ sơ cá nhân và thông tin nhận dạng/Personal identification and information
 
 2.1- Tính chất thành viên của MangLamQuen.com chỉ dùng cho mục đích cá nhân. Bạn không thể uỷ quyền cho người khác với bất kỳ lý do gì.
 - Your membership of MangLamQuen.com is for your personal use only. You cannot authorize to others under any reasons.
 
 2.2- Không được sử dụng nick hoặc mạo danh thành viên khác trên MangLamQuen.com (thông tin đăng nhập, hình ảnh,...)
 - You can not use or pretend as other person or other member at MangLamQuen.com includes: login info, picture etc...
 
 2.3- Ảnh up trong Profile phải là ảnh của bạn./Picture(s) on your profile must be your own photo.
 
 
3) Việc xâm phạm và lạm dụng trang Web dưới bất kỳ hình thức nào đều không được phép.
 - Violence or solicitation of any kind is not allowed.
 
 3.1- Không được truyền bá thông tin chống đối, quấy rối, bôi nhọ, khiêu khích, khiêu dâm, đồi truỵ, đe doạ, khiếm nhã hoặc tài liệu trái pháp luật xâm phạm, ảnh hưởng đến thành viên khác.
 - Do not to transmit any sexually and/or racially offensive, abusive, threatening, vulgar, obscene, harassing, libellous, or any unlawful or illegal material or material that infringes or violates to any another member.
 
 3.2- Không cố tình quyấy rối người khác khi họ đã đề nghị dừng hội thoại.
 - Do not to harass others by continuing to attempt to communicate with someone who has clearly asked you to cease communications.
 
 3.3- Không đòi hỏi, xin sỏ tiền, vật chất của các thành viên khác trên Web Do not to solicit or attempt to solicit any money or goods from any member on MangLamQuen.com
 
 
4) Thư rác /Spam & Junk mail in exchange reply
 Không gửi thư rác, tài liệu quảng cáo hay tham gia vào các cuộc tranh luận không liên quan đến mục MangLamQuen's Inbox hoặc địa chỉ Email cá nhân của thành viên nào trên MangLamQuen.
 - Do not to transmit "spam," "chain letters","junk mail," or engage in any unsolicited mass distribution of e-mail either in the MangLamQuen's Inbox or any Members of MangLamQuen.com person email address.
 
 
5) Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu:/Things We Do not take Responsibility for:
 
 5.1- Nội dung, chất lượng, hình thức thể hiện hoặc bất kỳ nội dung gì của người sử dụng và thành viên trong MangLamQuen.com.
 - MangLamQuen.com is not liable to the users or to registered members for the content, quality, performance or any other aspect of information provided by users and members.
 
 5.2- Bất kỳ thiệt hại gì đến thành viên hay cá nhân do việc sử dụng sai mục đích của web này.
 - MangLamQuen.com is not responsible for any damages to any member or person, arising in any manner out of the use of this site.
 
 5.3- Người sử dụng và thành viên sẽ phải chịu mọi rủi ro/trách nhiệm nếu làm nguy hại đến trang web.
 - The users and Registered members acknowledge that you/they assume all risk and/or responsibility for any damage which may arising from the use of this site.
 
 5.4- MangLamQuen.com không quản lý và kiểm soát việc sử dụng trang web này của các thành viên trừ trường hợp có thoả thuận riêng phù hợp với pháp luật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý gì đối với hành động của người sử dụng.
 - MangLamQuen.com does not monitor or control the use made of the site by Members accordingly you agree to accept sole responsibility for the legality of your actions under all applicable laws. We accepts no responsibility for the legality of the actions of any members of our site.
 
 5.5- MangLamQuen.com xin khuyến cáo rằng tồn tại rủi ro khi kết bạn qua Internet, đặc biệt những đối tượng ở các quốc gia khác, đối tượng giả mạo vì mục đích gây rối, phạm tội.
 - MangLamQuen.com discloses to you that there are risks in dealing with Internet users, particularly those based in other countries, underage persons or people acting under false pretence or criminal purpose.
 
 5.6- Việc xác thực người sử dụng trên Internet là rất khó khăn. MangLamQuen.com không thể khẳng định rằng thông tin của các thành viên/ người sử dụng có đúng như họ đã cung cấp hay không. Các bạn cũng nên cẩn trọng khi tham gia kết bạn làm quen.
 - User authentication on the Internet is extremely difficult. Accordingly, MangLamQuen.com do not or can not confirm that each Member or user is who he or she claims to be. Therefore, you must be caution in dealing with other Members or users of MangLamQuen.com
 
 Chúc các bạn may mắn trong việc tìm kiếm bạn mới cũng như cảm thấy vui vẻ khi gia nhập website này. Wishing you the best Luck in finding a new friend, and have funs while you logged in our site.
 
 

Chúc vui vẻ! Have a good one.
 MangLamQuen Admin
 Ngày 30 tháng 3 năm 2010/ March 30th, 2010

 

VietsunMedia © MangLamQuen.com


 
 

eXTReMe Tracker